Afdelingsbestyrelsen

Afdelingsformand

Lars Bruhn
Skibsted 245, 3670 Veksø
lars_ebruhn@hotmail.com 

Medlemmer
Lone Becker Pedersen
Sinne Munck Eliasen
Charlotte Nielsen
Henrik Therkildsen

Suppleant
Ingen