Afdelingsbestyrelsen

Afdelingsformand

Lars Bruhn

Skibsted 245, Veksø sj.

lars_ebruhn@hotmail.com 

Medlem
Lone Becker Pedersen
Sinne Munck Eliasen
Charlotte Nielsen
Henrik Therkildsen

Suppleant
Ingen