Repræsentantskabet

Repræsentantskabet består af medlemmer af hovedbestyrelsen samt 2 repræsentanter fra hver afdeling.

Repræsentantskabet vælger repræsentanter til udvalgene i SØB en gang om året.

Repræsentantskabsmøder afholdes to gange årligt.

 

Hvordan bliver jeg valgt til repræsentantskabet?

Det er afdelingsmødet eller afdelingsbestyrelsen der udgeper medlemmer til repræsentantskabet hvert år.

Repræsentantskabet træffer beslutning om.