Boligsøgende

Hvis du gerne vil bo hos os, skal du skrive dig på ventelisten til den/de afdelinger, hvor du har lyst til at bo. Du kan se læse mere om vores afdelinger under punktet Afdelinger.

Du kan også i dette hæfte se vores boliger samt ventetider mv. Her udlejer vi boliger 2018.

Venteliste

SØB er pr. 1. januar 2019 ikke længere en del af Bolignøglen. Du skal derfor købe et ventelistenummer til SØB, hvis du gerne vil skrives op til en af vores almene boliger. Pt. skal du kontakte os for opskrivning, men inden længe kan du også benytte KAB's hjemmeside. Hvis du gerne vil skrives op til en ungdomsbolig, kan du på KAB's hjemmeside skrive dig gratis op. Du kan også kontakte Hovedkontoret i Stenløse, hvis du har brug for hjælp mht. til opskrivning.

Du bedes være opmærksom på, at der kan være meget lang ventetid. Der er generelt længst ventetid på de ældre og lidt billigere boliger ca. 13-19 år og kortest i enkelte nye afdelinger ca. 5-8 år, der til gengæld har højere indskud, men også flere og moderne faciliteter. Du kan derfor ikke forvente at få tilbudt bolig hurtigere end nævnt ovenfor. Akutte behov kan ikke imødekommes.

Fortrinsret

Der er fortrinsret for børnefamilier til boliger på 4 rum eller derover. Der er fortrinsret i afd. 12, Halkærgård, afd. 20 Keldstedgård samt afd. 23 Fortehusene for boligsøgende over 50 år.

Interne ventelister

Hvis du allerede bor hos os eller i en anden boligorganisationer i KAB-fællesskabet, så har du fortrinsret til vores ledige boliger via den interne ventelister. Den interne venteliste er for beboere, der gerne vil flytte til en anden bolig i afdelingen eller til en anden boligorganisation.

Efter 1. januar 2019 vil det derfor ikke være muligt at flytte på tværs af boligorganisationerne, kun internt i SØB.

Fleksibel udlejning

Du har mulighed for at få tilbudt flere boliger, når du som boligsøgende opfylder nogle særlige kriterier. Det kalder vi fleksibel udlejning. Kriterierne prioriteres sidestillet, så det er ancienniteten på ventelisten, der er afgørende i forhold til tildeling af bolig efter de fleksible udlejningskriterer.

Kriterierne i Stenløse Ølstykke Boligforening er:

  • SØB1 - Personer med fast bopæl i kommunen, der i forbindelse med separation, skilsmisse eller samlivsophør har behov for en hurtig anvisning.
  • SØB2 - Personer med fast arbejde i kommunen, som ønsker at flytte tættere til arbejdet.
  • SØB3 - Personer med fast tilknytning til arbejdsmarkedet.
  • SØB4 - Boligsøgende på 55 år eller derover, som ønsker en mere egnet bolig end den nuværende.
  • SØB5 - Personer med tilknytningsforhold til kommunen, f.eks familie, eller som tidligere har boet i kommunen og som ønsker at flytte tilbage.

Der er et årligt gebyr på fleksibel udlejning.

Se priser på fleksibel udlejning via KAB

Hvis du allerede står på venteliste og vil skrives op til fleksibel udlejning, kan du selv gøre det på Mit KAB eller ved at kontakte SØB.