Afdelingsbestyrelsen

Afdelingsformand
Marianne Wadt Hansen
Alfred Hansens Plads 26
Tlf. 23 67 95 57
Mail: mwh60@live.dk

Medlemmer
Birgit Bjørnbak
Hanne Wolf

Suppleanter
Britta Jensen
Iris Nielsen.