Afdelingsbestyrelsen

Afdelingsformand
Helle Hansen
Valkyries Plads 26

Mail: hellenygaard_2@outlook.com 

Medlemmer
Bettina Alstrup
Johnny Kold
Tenna Knudstrup
Maja Gervin

Suppleant
Kim Kern
Lillian Jørgensen