Afdelingsbestyrelsen

Afdelingsformand
Helle Hansen
Valkyries Plads 26

Mail: hellenygaard_2@hotmail.com 

Medlemmer
Bettina Alstrup
Lillian Jørgensen
Johnny Kold
Tenna Knudstrup

Suppleant
Kenneth Jørgensen