Afdelingsbestyrelsen

Afdelingsformand
Bjørli Denbak
Lokes plads 23

Medlem
Anja Denbak
Jette Olsson

Suppleant
Jannie Cannings