Afdelingsbestyrelsen

Afdelingsformand
Steffen Bargholz
Tlf. 47171048
mail: steffenbargholz@gmail.com

Medlemmer
Lene Søberg Knoblauch
mail: lsp@sob.dk

Bente Nielsen
mail: bj-nielsen@privat.dk

Suppleant
Jesper Bendtsen