Afdelingsbestyrelsen

Afdelingsformand
Steffen Bargholz
Tlf. 47171048
mail: steffenbargholz@gmail.com

Medlemmer
Lene Søberg Knoblauch
mail: lsp@sob.dk

Kirsten Thomsen

Suppleant
Jesper Bendtsen