Afdelingsbestyrelsen

Der er pt. ikke valgt afdelingsbestyrelse, men nedsat følgende kontaktperson under hovedbestyrelsen:

Torben Tingstrup, mail tti@sob.dk.