Afdelingsbestyrelsen

Afdelingsformand

 

Medlemmer
Lone Becker Pedersen
Lars Egede Bruhn
Maria Ejler
Henrik Therkildsen

Suppleant
Majbritt Rasmussen