Afdelingsbestyrelsen

Afdelingsformand

Sinne Munck Eliasen
Skibsted 205, 3670 Veksø
Mail: smunck@icloud.com 

Medlemmer
Lone Becker Pedersen
Lars Egede Bruhn
Charlotte Nielsen
Henrik Therkildsen

Suppleant
Kurt Jørgensen