Afdelingsbestyrelsen

Afdelingsformand
Lars Egede Bruhn
Skibsted 301
Mail: Lars_ebruhn@hotmail.com
Tlf. 50 91 88 73.

Medlemmer
Lone Becker Pedersen
Maria Ejler
Henrik Therkildsen
Majbritt Rasmussen

Suppleant
Ingen valgt.