Afdelingsbestyrelsen

Hver afdeling i en boligorganisation har en afdelingsbestyrelse, der er valgt af dig og dine naboer på et afdelingsmøde. 

Afdelingsbestyrelsen skal som en af sine hovedopgaver sørge for at de aktiviteter, der er vedtaget i årets budget, bliver igangsat via ejendomskontoret. Bestyrelsen kan altså ikke igangssætte væsentlige opgaver eller projekter, uden at det er fastlagt i det budget, afdelingsmødet har vedtaget. 


Sådan bliver du medlem af en afdelingsbestyrelse

Alle myndige beboer i boligafdelingen kan stille op til afdelingsbestyrelsen. Medlemmer til afdelingsbestyrelsen bliver valgt af beboerne i afdelingen på et afdelingsmøde. 

Du skal ikke kunne noget bestemt for at deltage i bestyrelsesarbejdet. Det vigtigste er, at du er interesseret i dit boligområde, og at du er klar på at repræsenterer og varetage alle beboeres interesser, når der skal træffes beslutninger i bestyrelsen. 

Se medlemmer af afdelingsbestyrelsen i din afdeling på afdelings side.