Repræsentantskabet

Repræsentantskabet består af medlemmer af hovedbestyrelsen samt 2 repræsentanter fra hver afdeling.

Repræsentantskabet vælger repræsentanter til udvalgene i SØB en gang om året.

Repræsentantskabsmødet afholdes i maj måned hvert år.

 

Hvordan bliver jeg valgt til repræsentantskabet?

Det er afdelingsmødet eller afdelingsbestyrelsen der udgeper medlemmer til repræsentantskabet hvert år.

Repræsentantskabet træffer beslutning om.