Toggle Mobile Menu

Gode råd om indboforsikring

Det er vigtigt, at du har tegnet en indboforsikring for at kunne få erstatning for dit indbo og eventuelt blive midlertidigt genhuset, i tilfælde af vandskade eller brand i din bolig.

Boligafdelingens forsikring dækker ikke ovenstående, men har tegnet forsikring for glas, sanitet, keramiske kogeplader samt skjult rørføring.