Boligsøgende

Hvis du gerne vil bo hos os, skal du skrive dig på ventelisten til den/de afdelinger, hvor du har lyst til at bo. Du kan se læse mere om vores afdelinger under punktet Afdelinger. Det koster årligt et gebyr på 200 kr. at være skrevet op til vores venteliste, hvad enten du er aktiv eller passiv boligsøgende.

Du kan også i dette hæfte se vores boliger samt ventetider mv. Her udlejer vi boliger 2023.

Vi har ungdomsboliger i 3 afdelinger; Stenløse, Ølstykke og Veksø. Det er gratis at være skrevet op, men du skal være under uddannelse. Opskrivning til ungdomsboliger sker her.

Venteliste

SØB er pr. 1. januar 2019 ikke længere en del af Bolignøglen. Du skal derfor købe et ventelistenummer til SØB her, hvis du gerne vil skrives op til en af vores almene boliger.Du kan også kontakte Hovedkontoret i Stenløse, hvis du har brug for hjælp mht. til opskrivning.

Du bedes være opmærksom på, at der kan være meget lang ventetid. Der er generelt længst ventetid på de ældre og lidt billigere boliger ca. 13-19 år og kortest i enkelte nye afdelinger ca. 5-8 år, der til gengæld har højere indskud, men også flere og moderne faciliteter. Du kan derfor ikke forvente at få tilbudt bolig hurtigere end nævnt ovenfor. Akutte behov kan ikke imødekommes.

Bemærk, at afdelingerne har forskellige ventetider og at du derfor ikke vil være det samme nummer på listen til de enkelte afdelinger og de enkelte rumstørrelser.

Ny fordeling af ledige boliger

Står du på den eksterne venteliste, får du lidt flere lodder i boligkurven. En ny lov betyder, at hver anden ledige bolig fremover tilbydes direkte til boligsøgende fra den eksterne venteliste.

Ventelisten til en almen bolig er lang. Det kan ingen lovgivning ændre på. Men de senere år er en stadig større andel af de ledige boliger gået til interne ansøgere, dvs. beboere som søger en anden bolig. Det bliver nu ændret en ny lov træder i kraft 1. juli 2019 og betyder, at hver anden ledig bolig tilbydes direkte til en ansøger fra den eksterne venteliste.

Fortrinsret

Der er fortrinsret i afd. 12, Halkærgård, afd. 20 Keldstedgård samt afd. 23 Fortehusene for boligsøgende over 50 år.

Der er også fortrinsret til hybler/enkeltværelser i afd. 8 Stengården på følgende vilkår:

1. beboers børn i afdelingen
2. beboere i afdelingen
3. beboers børn i SØB
4. beboere i SØB
5. alle.
Opskrivning kan ske fra det fyldte 15. år, det er ikke krav at være studerende og der er ikke oprykningsret til ventelisten for beboere i hybler.

Interne ventelister

Hvis du allerede bor hos os, så har du fortrinsret til vores ledige boliger via den interne ventelister. Du kan købe et internt nummer på www.kab-bolig.dk ved at logge ind på Mit KAB.

Fleksibel udlejning

Du har mulighed for at få tilbudt flere boliger, når du som boligsøgende opfylder nogle særlige kriterier. Det kalder vi fleksibel udlejning. Kriterierne prioriteres sidestillet, så det er ancienniteten på ventelisten, der er afgørende i forhold til tildeling af bolig efter de fleksible udlejningskriterer.

Kriterierne i Stenløse Ølstykke Boligforening er:

Skilsmisseramte med børn under 18 år

Du bor i Egedal Kommune, har børn under 18 år og på grund af skilsmisse, separation eller samlivsophør ønsker du en bolig i Egedal Kommune.

Fast tilknytning til arbejdsmarkedet

Mindst et voksent medlem af husstanden har fast arbejde i minimum 30 timer om ugen. Tidsbegrænsede stillinger skal være minimum på ét år.

Seniorer

Du bor i Egedal Kommune, er fyldt 55 år og ønsker en ældrevenlig bolig.

Tilknytning

Du har tilknytning til Egedal Kommune. Det kan være, du har familie i kommunen, er opvokset der og ønsker at flytte tilbage.

Der er ikke noget gebyr på fleksibel udlejning. Bilag til rammeaftale, hvor de fleksible kriterier fremgår pr. 1. januar 2022, kan ses her.

Se fleksibel udlejning via KAB

Hvis du allerede står på venteliste og vil skrives op til fleksibel udlejning, kan du selv gøre det på Mit KAB eller ved at kontakte SØB.

Ekstern- og intern venteliste

Når du opnår en bolig med dit eksterne ventelistenummer, skal du oplyse SØB, om du ønsker at beholde dit ventelistenummer. 

Takker du ja, bliver dit eksterne ventelistenummer konverteret til et internt ventelistenummer. Din anciennitet overføres tilsvarende. 

Takker du nej, sletter vi dit eksterne ventelistenummer.

Hvis du fortsat ønsker at have et eksternt ventelistenummer, kan vi oprette et nyt til dig med anciennitet fra indflytningsdatoen.

Ved intern flytning hvor dit interne nummer bruges, bevarer du dit interne nummer og anciennitet. Ved flytning ud af SØB sletter vi dit interne nummer.

Du kan skrive dig på intern venteliste, så snart du er flyttet ind. Når du har boet i din bolig i 2 år, kan du flytte til en anden bolig i afdelingen eller i en anden afdeling.

Disse regler gælder også for ungdoms- og ældreboliger, men ikke for hybler i afdeling 57-8 Stengården II/1.