Toggle Mobile Menu

To ventelister bliver til én

04-06-2024 - I SØB er der i dag to ventelister – en intern og en ekstern. Fremadrettet bliver de to lagt sammen til én, som vil fungere som både intern og ekstern venteliste. Har du både et internt og et eksternt ventelistenummer, skal du fremover kun betale for et. Og din anciennitet bliver bestemt på baggrund af det nummer, du har haft længst. Du beholder anciennitet og ansøgernummer, så længe du betaler det årlige gebyr. Dette gælder også når du fraflytter. Ændringen blev vedtaget på SØB’s organisationsbestyrelsesmøde den 18. marts 2024 og er trådt i kraft pr. 1 juni 2024.

 

Ny fordeling af ledige boliger

Står du på den eksterne venteliste, får du nu lidt flere lodder i boligkurven. En ny lov betyder, at hver anden ledige bolig fremover tilbydes direkte til boligsøgende fra den eksterne venteliste

Ventelisten til en almen bolig er lang. Det kan ingen lovgivning ændre på. Men de senere år er en stadig større andel af de ledige boliger gået til interne ansøgere, dvs. beboere som søger en anden bolig. Det bliver nu ændret. En ny lov træder i kraft 1. juli 2019 og betyder, at hver anden ledig bolig tilbydes direkte til en ansøger fra den eksterne venteliste.