Afdelingsbestyrelsen

Formand:
Nina O-Neill
Mail: ninao@live.dk
tlf: 53574406.

Bestyrelsesmedlemmer:
Berit Odgaard
Elsebeth Krøll
Käte Gadegaard
Louise Laulund

Suppelant:
Lilli Annelise Olsen.