Afdelingsbestyrelsen

Afdelingsformand
Jane Olsen
jane52@live.dk
Mobil 20473354

Medlemmer
Inga Jeppesen
Per Petersen

Suppleant
Ingen valgt.