Afdelingsbestyrelsen

Afdelingsformand
Susanne Urs
Lillestræde 18, Ganløse
Tlf. 22 66 54 24.

Medlemmer
Lasse Falver
Helena Veit Sørensen

Suppleanter
Allan Hansen
Jens Munk Kristensen

 

Forretningsorden